طرح درمان

طرح درمان بیماریهای TMJ بر حسب ضرورت شامل موارد ذیل می باشد:

 1. درمانهای ترمیمی
 2. درمانهای روت کانال
 3. درمانهای پریو
 4. درمانهای پروتز
  • پروتز متحرک
  • پروتز ثابت
  • Implant
 5. درمانهای ارتودنسی و ارتوسرجری
 6. جراحی
 7. بایت گارد
 8. تصحیح اکلوژن
 9. تمرینات فک
 10. لیزر کم توان
 11. آرترو سنتز
 12. آرتروسکوپی