گزارش مورد

حدود تقریبا 7-6 سال است سردرد دارم. معمولا از روی هر دو گیجگاهی و گاهی از پشت سر شروع می شود. اگر از روی گیجگاهی شروع شود همانجا باقی می ماند و اگر از پشت سر شروع شود به روی سر و همه قسمت سرایت می کند. معمولا هر دو هفته یکبار عارض می شود. با مسکن و استراحت برطرف می شود. اطبا نظر به میگرن دارند. علت بروز را نمیدانم. معمولا بعد ازظهرها شروع میشود. شدت سردردها زیاد هستند. سایر مفاصل سالم اند.
23 دی 1392
حدود 10 سال است سردردهای خفیف دارم از روی هردو گیجگاهی شروع می شود. شدت آنها خفیف است. حدود 1 سال است هر دو فک صدا می دهند و درد دارند اطبا یک سال قبل به فک استراحت مطلق دادند بهتر شد و مجددا عود نمود. درمان دیگر انجام نگرفت همکار دیگری دیازپام تجویز نمود که اثری نداشت. سایر مفاصل سالم اند.
23 دی 1392
حدود 7-6 سال است سردرد دارم یک سال است خیلی شدید شده است. از روی گردن شروع می شود سپس به روی سر و از آنجا روی پیشانی و سپس چشم سرایت می کند و اغلب سمت راست را در بر می گیرد. به ندرت سمت چپ. هر روز سردرد دارم. هفته ای دو الی سه بار نیز شدید است. علت بروز عصبانیت می باشد. با مسکن برطرف می شود. معمولا بعد ازظهر ها شروع می شود. اگر مسکن مصرف کنم 4-3 ساعت طول می کشد در غیر این صورت تا روز بعد ادامه دارد. گردن درد هم دارم. اطبا نظر به میگرن دادند. موقع سردرد و یا درد فکر هردو گوش کیپ می شوند. موقع سردرد تهوع شدید دارم. سایر مفاصل به خاطر کمبود کلسیم مفاصل کتف نیز مشگل دارند و تیر میکشند. مفاصل زانو صدا می دهند و به هنگام رفتن از پله ها صدا می دهند.
23 دی 1392
بيماري از سال 1380 با سرگيجه و درد شديد در پشت سر شروع شد. مراجعه به پزشکان مغز و اعصاب و گرفتن نوار مغز و CT-SCAN مورد مشکوکي را نشان نداد و عامل درد را استرس و شرايط روحي عنوان کردند. خرداد 1382 بيمار دچار حالت برق گرفتگي در سمت راست صورت شد. چند ماه بعد در خواب درد شديد ناگهاني در گوش، کتف و دست راست احساس کرده، چند ساعت به طول انجاميده و علائم يک باره قطع و حدود دو هفته بعد به همان شدت تکرار شد. تشخيص متخصص مغز و اعصاب از بين رفتن ميلين عصب بوده و داروي "کاربامازپين" تجويز کردند. درد ادامه يافت معاينات و تهيه عکس گردن، نظر به تحت فشار بودن ديسک گردن دادند و بستن گردنبند نوع سخت (فيلادلفيا) به مدت 2 ماه همراه با فيزيوتراپي و ادامه دارو توصيه شد.
23 دی 1392