مقالات

در اكثر موارد محل سردردهاي ناشي از بيماريهاي مفصل گيجگاهي - فكي تركيبي از تمام مواردفوق ميباشد. تعداد دفعات سردردهاي ناشي از بيماريهاي مفصل گيجگاهي - فكي ميتواند مستمر و روزانه باشد. بيماراني وجود دارند كه هر روز و هر ساعت سردرد دارند و سالها روزي را بدون سردرد سپري نكرده اند و در بعضي ديگر از بيماران سردردها مستمر نيستند ولي در طي هفته چندين روز مبتلا به سردرد ميباشند و گاهي اوقات ممكن است سردردها با فواصل چند هفته عارض شوند و هر بار كه اين سردردها عارض ميشوند ممكن است از يكساعت تا حتي يك شبانه روز بطول انجامد و با داروهاي مسكن يا استراحت تسكين يابد و گاهي اوقات شدت سردردها بقدري زياد است كه نه با استراحت و نه مسكن هاي معمولي تسكين نمييابد و بيمار اجباراً بايستي بصورت اورژانس به بيمارستان مراجعه كرده و دربيمارستان با تزريق مسكن هاي قوي مورد مداوا قرار گيرد.
30 دی 1392
براي پي بردن به اهميت بيماريهاي مفصل گيجگاهي - فكي لازم است. آمار مبتلايان به اين بيماريها را با آمار مبتلايان به بيماران سيستميك بدن مقايسه كنيم. بر طبق آمار كشورهاي غربي 40-30 درصد جمعيت هر كشوري مبتلا به يكي از بيماريهاي مفصل گيجگاهي - فكي ميباشند كه از بين آنها 50 درصد آنها نياز به درمان ميباشند. يعني اگر فرض كنيم در كشور ما 30 درصد جمعيت مبتلا به يكي از بيماريهاي مفصل گيجگاهي - فكي ميباشد يعني حدود 18 ميليون نفر در كشور ما مبتلا به اين بيماريها ميباشند كه 9 ميليون نفر آنها محتاج درمان ميباشند.
29 دی 1392
اگر بيماري جابجايي قدامي ديسك درمان نگردد ممكن است طي مراحل قهقرايي خويش به مرحله­ايي برسد كه دهان ديگر نتواند بيش از 25-20 ميلي متر باز شود كه اصطلاحاً به آن “قفل شدن"فك گويند كه درمان آن سخت­تر مي­باشد. در اين بيماري ديسك در جلوي كنديل قرار مي­گيرد و در طي چرخه باز و بسته كردن دهان از جاي خود تكان نمي­خورد و مانع از آن مي­شود كه دهان به اندازه كافي باز شود. در اولين مرحله درمان بايستي تلاش نمود فك را جا انداخت و سپس ساير مراحل درمان را انجام داد
19 دی 1392
"حدود چهار سال پيش سردرد خيلي خفيفي گرفتم كه تبديل به ماهي يك بار شد يعني بيشتر شد و سپس هر دو هفته يك بار سردردها عارض مي­شدند. محل سردردها در محل چشم و ابروي چپ بود كه همزمان با آن اشك از همان چشم جاري مي­شد. سردردها سپس به نواحي سر و پشت گردن و گيجگاهي چپ انتشار پيدا مي­كرد. اين سردردها همراه با تهوع بود و گاهي هم استفراغ مي­كردم. دو سال تمام به اين منوال گذشت اطباء نظر دادند ميگرن چشمي است هيچكدام از داروها اثري نداشتند. بعداً هر دو فك چپ و راست صدا دادند كه خفيف بودند يكسال تحمل كردم كه در يك سال اخير صداها بيشتر شدند و هر دو چشم و تمامي سردرد مي­كند. شدت سردردها بسيار زياد است.. گردن درد هم دارم. شانه­هايم نيز خسته مي­شوند هر دو فك نيز صدا مي­دهند."
19 دی 1392
بيماريهاي مفصل گيجگاهي فكي – بسيار رايج و شايع مي­باشند. بر طبق آمارهاي كشورهاي اروپايي حدود 40-30 درصد جمعيت هر كشوري مبتلا به يكي از اين بيماريها مي­باشند كه از بين آنها 50 درصد آنها نياز به درمان دارند. مفصل گيجگاهي – فكي در واقع بين فك پايين و بالا در .اشتراك مي­باشد. در اين مفصل يك ديسك وجود دارد كه باعث سهولت حركت در مفصل گيجگاهي – فكي بين فك تحتاني و فوقاني مي­باشد
19 دی 1392