درباره دکتر مجید نوحی

دکتر مجید نوحی
جراح – دندانپزشک
بیماریهای مفصل گیجگاهی – فکی TMJ از سوئد


در سال 1326 در تهران متولد شد. تحصیلات دندانپزشکی خود را در دانشگاه استکهلم (سوئد) گذراند.
مبحث TMJ در دانشکده دندانپزشکی سوئد دارای یک بخش مستقل بوده و اساتید این بخش متخصص TMJ می باشند.
دکتر مجید نوحی درس TMJ را به مدت ۳۰۵ ساعت به صورت تئوری و عملی در دانشکده دندانپزشکی استکهلم گذرانده و علاوه بر آن دو دوره تکمیلی را نیز گذرانده اند.
ایشان به مدت ۱۴ سال مبحث TMJ را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در هر ترم به مدت ۱۲ ساعت تئوری تدریس کردند.
ایشان به مدت تقریبا 3 سال در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی همین درس را به صورت افتخاری تدریس می کردند.
دکتر نوحی یک دوره چهارساله نیز عضو هیئت مدیره و عضو هیئت انتظامی بدوی سازمان نظام پزشکی بودند.
ایشان از بدو تاسیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن می باشند. و یک دوره تقریبا ۲۰ ساعته مبحث TMJ را در انجمن برای همکاران آموزش تئوری و عملی دادند.
ایشان صاحب کتب و مقالاتی به شرح ذیل می باشند:

    ترجمه کتاب "سردردها طاقت فرسا" (درباره TMJ )
    تالیف مقاله فیزیولوژی کلینیکی دهان (درباره TMJ )
    ترجمه "پیش گیری از پوسیدگی"
    ترجمه "جذب، توزیع و رفع فلوراید"
    سم شناسی و جنبه های پزشکی فلوراید
    مقاومت دندانها

و غیره
دکتر نوحی در سمینارها، کنگره ها و باز آموزی ها سخنرانی های متعددی داشته اند.